หมายเลขโทรศัพท์: 0 4300 9700. ที่อยู่ปัจจุบัน: 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-009700